Go to top
Sla inhoud over

Beleid - Signaleren & Begeleiden

Sommige leerlingen hebben moeite om het gebruik van drugs, alcohol, telefoon, energy, gamen, gokken, etc onder controle te krijgen en/of houden. Of ervaren problemen, omdat iemand in de directe omgeving hier last van heeft. Het is belangrijk dat de school aandacht besteedt aan de leerlingen met een deze probleematiek. Bij het onderdeel signaleren en begeleiden gebeurt dit op twee manieren, namelijk door:

  1. het opstellen van een beleid en handelingsprotocol
  2. het trainen van docenten en ondersteunend personeel in signaleren en begeleiden

Beleid en handelingsprotocol

Duidelijke regels voor zowel leerlingen als het schoolpersoneel creëren een veilig leer- en leefklimaat. Hierdoor weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Bij het onderdeel beleid stelt de school samen met Youz regels op over het gebruik van middelen tijdens schooltijd en buitenschoolse activiteiten. Deze regels moeten vervolgens naar alle betrokkenen (leerlingen, schoolpersoneel, ouders) worden gecommuniceerd en er moeten afspraken worden gemaakt over de handhaving.

Het zorg- en adviesteam (ZAT) van de school stelt het protocol op samen met Youz. In het protocol staan stappen beschreven voor het geval er een leerling met een (beginnende) verslavingsproblematiek wordt gesignaleerd. Docenten en ondersteunend personeel weten dan waar ze aan toe zijn als ze zich zorgen maken over een leerling.

Training Signaleren & Begeleiden

Wanneer het protocol is vastgesteld, volgt er een training Signaleren & Begeleiden. De training biedt docenten informatie om problematisch gebruik bij leerlingen te signaleren en de eerste stappen te zetten die in het protocol zijn vastgelegd. De training kan om de paar jaar worden herhaald. Meer informatie over de training kunt u vinden op de pagina 'Training - Signaleren & Begeleiden'.

Website voor ouders

Ben je een ouder? Voor ouders hebben wij de website Puber & Co bestemd voor ouders.

> Lees meer