Go to top
Sla inhoud over

Training - Signaleren & Begeleiden

De training Signaleren en Begeleiden is bedoeld voor docenten in voortgezet onderwijs en wordt aangeboden vanuit het programma Helder op School. De training draagt bij aan de toename van kennis op het gebied van middelen en het versterken van vaardigheden wat betreft (tijdig) signaleren. Het verdiepende deel (dagdeel 2) geeft docenten meer handvatten op het gebied van signaleren en het voeren van signaleringsgesprekken. De integrale aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken, drugs en gamen waarbij kennis en tijdige signalering belangrijke instrumenten van de docenten zijn.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

Dagdeel 1

  • Middelenkennis
  • 3 verschillende werkingen van drugs
  • Stadia van gebruik en verslaving
  • Preventie- methodiek

Dagdeel 2

  • Eigen normen en waarden m.b.t. alcohol en drugs
  • Functie van gebruik
  • Risicofactoren voor gebruik
  • Signaleren van problematisch gebruik
  • Signaleringsgesprekken voeren

Website voor ouders

Ben je een ouder? Voor ouders hebben wij de website Puber & Co bestemd voor ouders.

> Lees meer